För Företag

Att få avlastning i vardagen är hos många företag den mest eftertraktade löneförmånen bland de anställda. Många av våra kunder som får FamilyFriends tjänster som löneförmån vittnar om en mer harmonisk vardag. Något som ju naturligtvis också en fördel även för arbetsgivaren. En annan fördel är att löneförmånen bara baseras på halva arbetskostnaden. Det innebär att som arbetsgivare kan ni erbjuda ett värde till halva kostnaden!

From 1/7, 2009 är det ännu enklare att erbjuda hushållsnära tjänster till era anställda. Fakturamodellen kan användas på ett mycket förmånligt sätt även som ”löneförmån” Med ett smidigt nettolöneavdrag fås 50% avdrag direkt via lönen och detta kan kombineras med en löneförmån som har dubbelt värde!

Läs mer om skattereduktionen på skatteverkets hemsida

En förutsättning för detta alternativ, enligt Skatteverket, är att köpeavtalet är mellan hushållet och leverantören och att arbetsgivaren enbart agerar betalningsförmedlare.

familyfriend företag