Kvalitet

Utgångspunkten för FamilyFriends verksamhet är att erbjuda våra kunder skräddarsydda lösningar för att underlätta vardagen. Om du är osäker kan vi hjälpa dig med förslag på vad vi kan göra för att underlätta för just dig.

De många anställda utgör grunden för att kunna leverera kvalitet till våra kunder. Vi är mycket måna om att de vi anställer tycker att arbetet är givande och trivs med att vara en FamilyFriend.

För att säkerställa kvalitet i vårt arbete har vi upprättat policy inom olika områden.

Rekryteringspolicy

All vår personal väljs noggrant ut genom personliga intervjuer och grundliga samtal med minst två referenser från tidigare arbetsgivare. Vi begär alltid utdrag ur belastningsregistret.

Anställningspolicy

Alla våra anställda är försäkrade och får internutbildning i samband med anställning. Vi coachar våra anställda och finns där som stöd för dem i deras dagliga arbete.

Utbildningspolicy, FamilyFriend-certifiering

I samband med anställning utbildas alla våra anställda och erhåller FamilyFriend certifieringen. Certifieringen och utbildningen utgår från företagets värdgrund och baseras på de tre nyckelorden ansvar, kvalitet och service. Utbildningen anpassas utifrån vilket område den anställde är verksam inom. Alla våra barnvakter certifieras i hjärt-lungräddning och utbildas i barnsäkerhet medan alla våra pedagoger utbildas i studieteknik, pedagogik och studiemotivation. Alla våra städare har genomgått såväl teoretisk som praktisk utbildning i städmetoder.

Säkerhetspolicy

FamilyFriend följer Svenska stöldskyddsföreningens (www.ssf.nu) riktlinjer i säkerhetsfrågor och har rutiner för nyckelkvittens och larmkoder. Utöver en noggrann rekryteringsprocess där varje anställd måste lämna utdrag ur belastningsregistret skrivs också ett sekretessavtal under i samband med anställning. För din trygghet som kund har vi en ansvars- och olycksfallsförsäkring med ett försäkringsbelopp på upp till 10 miljoner kronor hos Länsförsäkringar.  Våra försäkringar täcker eventuella skador som uppkommer i samband med att FamilyFriends tjänster utförs.

Miljöpolicy

Våra städtjänster utförs med minsta möjliga påverkan för människa och miljö. I FamilyFriend-certifieringen ingår utbildning om miljövänlig städning. Det innebär att våra anställda, våra kunder och deras hem utsätts för minsta möjliga kemikaliepåfrestningar i samband med städning. FamilyFriends kunder får en sammanfattning på tips på klimatsmart städning.

Nöjd kund policy

För att säkerställa att allt är till belåtenhet för våra kunder och anställda följer vi kontinuerligt upp alla uppdrag. Alla kunder har en garanti vilket innebär att vi naturligtvis åtgärdar det som våra kunder är missnöjda med.

vardagsomsorg